Veiligheid

Het onderstaande is bedoeld als aandachtspunt voor de niet-professionals:

Als je met voedingsstoffen gaat werken, in het bijzonder het oplossen van de  voedingschemicaliën, dan is veiligheid een bijzonder punt van aandacht. De bedoeling is in eerste instantie om de stoffen in water op te lossen. Pas op, het is niet zomaar een beetje pokon waar je mee werkt maar het zijn vaak sterke zuren en basen. Spetteren van deze stoffen kan ernstig letsel veroorzaken aan vooral aan de ogen en ook aan de huid. Draag bij deze activiteiten altijd een veiligheidsbril die eventueel over de gewone bril heen gaat. Ook deze brillen kosten heel weinig, enkele euro’s. Denk ook aan beschermende kleding en bijvoorbeeld afwashandschoenen voor de vaatwas.

Laat chemicaliën nooit slingeren en berg het veilig op. Waar mogelijk geen opslag in het woongedeelte en beperk de voorraad. Mocht er ooit brand zijn, dan kan je daarmee de schade en giftige bijproducten beperken. Overbodig te zeggen: het is geen kinderspeelgoed dus zorg dat kinderen er nooit bij kunnen komen.