Bewatering

Voor hydroponics zijn er verschillende mogelijkheden. Een plantje boven een waterbad is het bekendste voorbeeld. Deze heeft het nadeel dat er weinig zuurstof naar de wortels gaat en er wortelrot kan ontstaan.

We kunnen dit principe wél gebruiken in de laatste fase van de groei, net voor de consumptie.

Een eb/vloed systeem lijkt een mooi systeem waarbij de vloeistof regelmatig wordt opgepompt en weggehaald. De gedachte is om met een waterpomp het buizensysteem te vullen. Als nu de buis gevuld is, dan zou deze door hevelwerking weer geleegd kunnen worden. De vraag is of dit systeem autonoom in stand kan blijven en niet verstopt zal raken. Voor de pomp kan een klein model worden gebruikt. De opvoerhoogte moet hiervoor voldoende zijn om de vloeistof omhoog te pompen.

Net zo goed als de lucht geregeld moet worden geldt dit ook voor het water. Ten eerste moet de watertemperatuur liefst tussen de 15 en 25 graden zijn, er moet een stroming zijn om de wortels via de buizen van water te voorzien en er moet zuurstof toegevoerd worden aan het water om verrotting van wortels te voorkomen. Daarnaast kan het water ook als warmtebuffer fungeren.

Maar hoe regelen we het water in de buizen en in de vijver?

 

Bewatering:

We hebben totaal 4 verdiepingen waarvan de onderste de vijver is. De vijver is ca 10 cm diep, 80 cm breed en 4 m lang. Daarmee hebben we een volume van 0.8 x 8 x 40 = 256 liter

De drie bovenste verdiepingen bestaan uit buizen.

Op de eerste verdieping hebben we 6 buizen van 3 m lang en een diameter van 75 mm uitwendig.de wanddikte is 3 mm zodat er 69 mm overblijft. De inhoud van de buizen, als deze helemaal vol zou zitten is 0,785 x 0,69 x 0,69 x 180 = 67 l. De buis wordt ongeveer voor de helft gevuld, zeg 35 liter

Op de tweede verdieping hebben we 4 buizen van 3 m lang en een diameter van 90 mm uitwendig.de wanddikte is 3 mm zodat er 84 mm overblijft. De inhoud van de buizen, als deze helemaal vol zou zitten is 0,785 x 0,84 x 0,84 x 120 = 66 l. De buis wordt ongeveer voor de helft gevuld, zeg 35 liter

Op de derde verdieping hebben we ook 4 buizen van 3 m lang en een diameter van 90 mm uitwendig.de wanddikte is 3 mm zodat er 84 mm overblijft. De inhoud van de buizen, als deze helemaal vol zou zitten is 0,785 x 0,84 x 0,84 x 120 = 66 l. De buis wordt ongeveer voor de helft gevuld, zeg 35 liter.

Tenslotte is er nog een buis over de hele lengte van de kas, ruim 4 meter binnenkort ook met verlichting daarboven. De bedoeling is daarvan dat daar aardbeienplantjes groeien alleen met natuurlijk licht of met ledlicht. Dit puur als experiment ter vergelijking.

Bij de buizen zijn er 3 verdiepingen. Het idee is nu dat er een pompje water naar de bovenste buizen brengt. Dit, totdat de buis voor de helft gevuld is. Op dat moment gaat er een hevel werken en al het water wordt afgevoerd naar het voorraadvat. De hevel die ik bedacht heb is op de volgende plaatjes te zien.

     

De hevel is toepasbaar in een T-stuk of in een haakse bocht. De witte buisjes zijn stukjes Uponor buis van 16 en 25 mm dik. Het eindstuk van de zwarte polypropyleen buis is een schroefdeksel in een verloop die in het T-stuk of de bocht wordt geschoven. De hoogte van het buisje is dus instelbaar en daarmee ook de hoogte waar de hevel gaat werken.

     

Zodra de hevel gaat werken, na een kleine 5 minuten, komt het water weer in het voorraadvat terecht.

In theorie zou je denken dat het voldoende is dat er 35 liter wordt opgepompt. Als er wat meer opgepompt wordt is dat helemaal niet erg. De hevel is namelijk al aan de slag gegaan, de pomp werkt vanaf een gegeven moment tegen de pomp in. Dus als er 45 liter is verpompt, komt het uiteindelijk onderaan er weer gewoon uit.

Op de foto zijn de PP (polypropyleen) buizen te zien waarin het water wordt gepompt. In deze buizen worden gaten geboord voor de pods. Daar tussenin lopen 2 metalen buizen van 15 mm waaraan de lampen op worden bevestigd. Deze buizen noem ik de rails. Ook aan de bovenkant zijn 3 metalen buizen te zien waaraan de lampen worden bevestigd.

Aan het eind zijn per verdieping 2 ventilatoren te zien die zorgen voor het bewegen van de lucht. Dit is nodig om de lampen te koelen en om voor een vorm van luchtverversing te zorgen CO2 aanvoer en afvoer van zuurstof en water (verdamping) Dit is belangrijk bij hoge temperaturen in de kas.

De buizen worden in de zon bloedheet, 60 graden of meer. Daarom worden ze omwikkeld met aluminium tape en dan de gaten geboord. Het mes snijdt aan meerdere kanten: er gaat geen licht verloren door het zwart dat het licht absorbeert en het zonlicht zorgt niet langer voor verhitting van de buizen.

Ook de “aardbeienbuis”, aan de andere kant van het pad, werkt op dezelfde manier met een eigen pompje. Het volume is 0,785 x 0,84 x 0,84 x 40 = 16,5 l. We vullen hem voor de helft, zeg 9 liter.

Voor de vijver gebruiken we ook een circulatiepomp evenals een luchtpomp met bruisstenen. Het doel daarvan is om het water in beweging te brengen onder het gelijktijdig beluchten van het water. Dat was een van de belangrijkste lessen die ik geleerd heb. Het beluchten voorkomt in belangrijke mate dat er ziektes en schimmels ontstaan. We zullen het zien.

Per saldo hebben we dus 5 pompjes: Eentje voor elke buizenverdieping, eentje voor de aardbeien buis en eentje voor de vijver.

Pompje   € 12,56