Bewatering

Voor hydroponics zijn er verschillende mogelijkheden. Een plantje boven een waterbad is het bekendste voorbeeld. Deze heeft het nadeel dat er weinig zuurstof naar de wortels gaat en er wortelrot kan ontstaan.

We kunnen dit principe wél gebruiken in de laatste fase van de groei, net voor de consumptie.

Een eb/vloed systeem lijkt een mooi systeem waarbij de vloeistof regelmatig wordt opgepompt en weggehaald. De gedachte is om met een waterpomp het buizensysteem te vullen. Als nu de buis gevuld is, dan zou deze door hevelwerking weer geleegd kunnen worden. De vraag is of dit systeem autonoom in stand kan blijven en niet verstopt zal raken. Voor de pomp kan een klein model worden gebruikt. De opvoerhoogte moet hiervoor voldoende zijn om de vloeistof omhoog te pompen.